Flygets matavfall miljöproblem som oftast brinner upp

Stockholm
Flygets matavfall miljöproblem som oftast brinner upp

Världens flygpassagerare lämnade förra året ifrån sig 5,2 miljoner ton avfall. Huvuddelen av det som blev över, exempelvis mat, gick antingen till deponering eller förbränning. Under de närmaste 15 åren väntas talet bli fördubblat. Samtidigt pågår ansträngningar för att få ner mängden.

http://www.dn.se/ekonomi/flygets-matavfall-miljoproblem-som-oftast-brinner-upp/

Read More!
  • Här brinner tonvis med droger upp
Flygets matavfall miljöproblem som oftast brinner upp

brinner Flygets matavfall miljöproblem oftastRecent Posts

Comment for Flygets matavfall miljöproblem som oftast brinner uppWP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in