Första lönebudet i industriförhandlingarna

Stockholm
Första lönebudet i industriförhandlingarna

Det första lönebudet i industriförhandlingarna har lämnats av medlarna, de så kallade opartiska ordförandena (opo).

http://www.dn.se/ekonomi/forsta-lonebudet-i-industriforhandlingarna/

Read More!
  • Indien får sitt första Ikea-varuhus
  • Ingen tillväxt för Gekås – för första gången
  • Riksbanken kan dröja med första räntehöjningen
  • Lång väntan på Riksbankens första räntehöjning
  • Årets första skörd av svenska jordgubbar
Första lönebudet i industriförhandlingarna

Första industriförhandlingarna lönebudetRecent Posts

Comment for Första lönebudet i industriförhandlingarnaWP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in