Fortsatt splittring i alliansen efter möte om höstbudgeten

Stockholm
Fortsatt splittring i alliansen efter möte om höstbudgeten

Splittringen består efter att de fyra allianspartiernas ekonomisk-politiska företrädare på tisdagen träffats för att diskutera hur de borgerliga ska agera mot regeringens höstbudget. Liberalerna anser även efter mötet att det råder ”bred enighet” om att inte bryta ut delar av budgeten, vilket Centerpartiet föreslog förra veckan.

http://www.dn.se/ekonomi/fortsatt-splittring-i-alliansen-efter-mote-om-hostbudgeten/

Read More!
  • Netflix rasar efter delårsrapporten
  • 680.000 fiskar saknas från laxodling efter storm
  • EU:s bank vill spela en större roll efter Brexit
  • Ovanligt billiga solresor efter värmeböljan
  • WHO:s plan – inga transfetter i livsmedel efter 2023
Fortsatt splittring i alliansen efter möte om höstbudgeten

Alliansen efter Fortsatt höstbudgeten möte splittringRecent Posts

Comment for Fortsatt splittring i alliansen efter möte om höstbudgetenWP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in