Hamnkonflikt bakom MQ:s minskade försäljning

Stockholm
Hamnkonflikt bakom MQ:s minskade försäljning

Strejken i Göteborgs hamn ställer till det för MQ-ägda Joy. Under sommaren fastnade containrar i hamnen och det har påverkat försäljningen.

http://www.dn.se/ekonomi/hamnkonflikt-bakom-mqs-minskade-forsaljning/

Read More!
  • May lyckades ena sin regering bakom ”mjuk” Brexit
  • Ica stoppar försäljning av engångsgrillar
  • Intern myndighetsrapport: Fel och brister bakom fyra av fem av Arbetsförmedlingens beviljanden av nystartsjobb
  • Bakom den glättade fasaden på Saab rådde panik
  • LO: Underbemanning bakom mycket övertid
Hamnkonflikt bakom MQ:s minskade försäljning

bakom försäljning Hamnkonflikt minskadeRecent Posts

Comment for Hamnkonflikt bakom MQ:s minskade försäljningWP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in