Ingen strejk i målarbranschen

Stockholm
Ingen strejk i målarbranschen

Parterna Måleriföretagen och Målareförbundet har svarat ja på medlarnas bud.

http://www.dn.se/ekonomi/ingen-strejk-i-malarbranschen/

Read More!
  • Ingen tillväxt för Gekås – för första gången
  • Putin visar ingen vilja att minska klyftorna
  • Därför frågar ingen efter din biljett på tåget
  • Hotande strejk i tunnelbanan avblåst
  • Ny strejk kommer slå mot svenska resenärer
Ingen strejk i målarbranschen

Ingen målarbranschen strejkRecent Posts

Comment for Ingen strejk i målarbranschenWP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in