Intern myndighetsrapport: Fel och brister bakom fyra av fem av Arbetsförmedlingens beviljanden av nystartsjobb

Stockholm
Intern myndighetsrapport: Fel och brister bakom fyra av fem av Arbetsförmedlingens beviljanden av nystartsjobb

Arbetsförmedlingen bryter mot lagen i sin bristande kontroll inför lönestödsbeslut. Dålig dokumentkoll innebär ökad risk för utbetalningar på felaktiga grunder. Det skriver Arbetsförmedlingen självkritiskt i en ny intern granskning.  Fel och brister har hittats i över 80 procent av de granskade bidragsbesluten.

https://www.dn.se/ekonomi/intern-myndighetsrapport-fel-och-brister-bakom-fyra-av-fem-av-arbetsformedlingens-beviljanden-av-nystartsjobb/

Read More!
  • Fyra av tio bönder lider stor foderbrist
  • May lyckades ena sin regering bakom ”mjuk” Brexit
  • Nytt material visar Bolidens brister
  • Hamnkonflikt bakom MQ:s minskade försäljning
  • Bakom den glättade fasaden på Saab rådde panik
Intern myndighetsrapport: Fel och brister bakom fyra av fem av Arbetsförmedlingens beviljanden av nystartsjobb

Arbetsförmedlingens bakom beviljanden brister Fyra Intern myndighetsrapportRecent Posts

Comment for Intern myndighetsrapport: Fel och brister bakom fyra av fem av Arbetsförmedlingens beviljanden av nystartsjobbWP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in