Janet Yellen: Ojämställd arbetsmarknad hämmar USA:s tillväxt

Stockholm
Janet Yellen: Ojämställd arbetsmarknad hämmar USA:s tillväxt

Ojämställdheten på arbetsmarknaden hämmar den amerikanska ekonomin. Genom att ta bort de hinder som håller kvinnorna ute från arbetsmarknaden kan tillväxten och prouktiviteten öka, menar Janet Yellen, chef för amerikanska centralbanken the Federal Reserve.

http://www.dn.se/ekonomi/janet-yellen-ojamstalld-arbetsmarknad-hammar-usas-tillvaxt/

Read More!
  • Hög tillväxt i Indien trots sedelkaoset
  • Forskare tvistar om flyktingar ökar tillväxt
  • Stark tillväxt kan leda till överhettning
  • Världens tillväxt bromsar
  • USA:s tillväxt bästa på elva år
Janet Yellen: Ojämställd arbetsmarknad hämmar USA:s tillväxt

arbetsmarknad hämmar Janet Ojämställd tillväxt USAs YellenRecent Posts

Comment for Janet Yellen: Ojämställd arbetsmarknad hämmar USA:s tillväxtWP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in