Lex Laval rivs upp

Stockholm
Lex Laval rivs upp

Riksdagen har beslutat att riva upp lex Laval som begränsat fackförbunds rätt till stridsåtgärder mot arbetsgivare från andra länder. Svenska fackförbund får nu rätt att ta till stridsåtgärder mot arbetsplatser med utländsk arbetskraft om det saknas svenska kollektivavtal.

http://www.dn.se/ekonomi/lex-laval-rivs-upp/

Read More!
Lex Laval rivs upp

Laval rivs



Recent Posts

Comment for Lex Laval rivs upp



WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in