May lyckades ena sin regering bakom ”mjuk” Brexit

Stockholm
May lyckades ena sin regering bakom ”mjuk” Brexit

Theresa May och hennes regering har nått en gemensam överenskommelse för hur den fortsatta relationen mellan Storbritannien och EU ska se ut. Bland annat har man ställt sig bakom ett förslag för ett frihandelsavtal för industri- och jordbruksvaror.

https://www.dn.se/ekonomi/may-lyckades-ena-sin-regering-bakom-mjuk-brexit/

Read More!
  • Dan Lucas: Hård Brexit rycker närmare
  • EU:s bank vill spela en större roll efter Brexit
  • Intern myndighetsrapport: Fel och brister bakom fyra av fem av Arbetsförmedlingens beviljanden av nystartsjobb
  • Östeuropéer lämnar Storbritannien efter Brexit
  • Hamnkonflikt bakom MQ:s minskade försäljning
May lyckades ena sin regering bakom ”mjuk” Brexit

bakom Brexit lyckades regering ”mjuk”Recent Posts

Comment for May lyckades ena sin regering bakom ”mjuk” BrexitWP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in