Mer jobb för chefer i kvinnliga yrken

Stockholm
Mer jobb för chefer i kvinnliga yrken


Chefer inom kvinnodominerad vård och omsorg har nära tre gånger fler underställda än cheferna i mansdominerad tillverkningsindustri, och drygt dubbelt så många som inom bygg.
Det framgår av en ny rapport från fackförbundet Vision.

http://www.dn.se/ekonomi/mer-jobb-for-chefer-i-kvinnliga-yrken/

Read More!
  • Störningar för Skatteverket
  • Snabba kast på börsen för bitcoin
  • Lundinåklagaren: Det fanns fog för husrannsakan just nu
  • Johan Schück: Kapitalskatter. USA:s skattesänkningar kan öppna för svensk reform
  • Framåt för EU:s förhandlingar med sydamerikanska Mercosur
Mer jobb för chefer i kvinnliga yrken

chefer för jobb kvinnliga yrkenRecent Posts

Comment for Mer jobb för chefer i kvinnliga yrkenWP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in