Minusränta hjälper inte företagen

Stockholm
Minusränta hjälper inte företagen

Riksbankens minusränta gör varken till eller från för svenska exportföretag. En del svarar till och med att effekten av nuvarande penningpolitik är negativ, när de får frågan av Svensk Exportkredit.

http://www.dn.se/ekonomi/minusranta-hjalper-inte-foretagen/

Read More!
  • Svenskarna inte redo att kompromissa om tillgången till el
  • Strandhäll: Vi tror inte på den modell som Reepalu föreslår
  • Stockholm får inte prestigefylld EU-myndighet
  • Sverige inte favorit när läkemedelsmyndighet måste flytta
  • FMV: Vi är inte överkörda av regeringen
Minusränta hjälper inte företagen

Företagen hjälper inte minusräntaRecent Posts

Comment for Minusränta hjälper inte företagenWP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in