Minusränta hjälper inte företagen

Stockholm
Minusränta hjälper inte företagen

Riksbankens minusränta gör varken till eller från för svenska exportföretag. En del svarar till och med att effekten av nuvarande penningpolitik är negativ, när de får frågan av Svensk Exportkredit.

http://www.dn.se/ekonomi/minusranta-hjalper-inte-foretagen/

Read More!
  • Oron i Katalonien skrämmer bort företagen
  • Efter G7: Merkel litar inte längre på USA
  • Johan Schück: ”ECB anser inte att uppgången är stabil”
  • Birgitta Forsberg: Inte underligt att Ehrling lämnar Nordea
  • Maria Crofts: Oron gäller annat än att vi inte ska klara lånen
Minusränta hjälper inte företagen

Företagen hjälper inte minusräntaRecent Posts

Comment for Minusränta hjälper inte företagenWP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in