Östeuropéer lämnar Storbritannien efter Brexit

Stockholm
Östeuropéer lämnar Storbritannien efter Brexit

LONDON. För Marcin Bernady blev Brexit den utlösande faktorn – han flyttar hem till Polen. Han är inte ensam. EU-utträdet syns redan i invandringsstatistiken och flera branscher varnar för brist på arbetskraft. 

https://www.dn.se/ekonomi/osteuropeer-lamnar-storbritannien-efter-brexit/

Read More!
  • Dan Lucas: Hård Brexit rycker närmare
  • Netflix rasar efter delårsrapporten
  • 680.000 fiskar saknas från laxodling efter storm
  • May lyckades ena sin regering bakom ”mjuk” Brexit
  • EU:s bank vill spela en större roll efter Brexit
Östeuropéer lämnar Storbritannien efter Brexit

Brexit efter lämnar Östeuropéer StorbritannienRecent Posts

Comment for Östeuropéer lämnar Storbritannien efter BrexitWP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in