Riksbankslagen ska moderniseras

Stockholm
Riksbankslagen ska moderniseras

Den lag som Riksbanken agerar efter behöver uppdateras. En utredare har fått i uppdrag att komma med förslag på hur det penningpolitiska ramverket kan anpassas till nya omvärldsfaktorer.

http://www.dn.se/ekonomi/riksbankslagen-ska-moderniseras/

Read More!
Riksbankslagen ska moderniseras

moderniseras RiksbankslagenRecent Posts

Comment for Riksbankslagen ska moderniserasWP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in