Robotjobb kan även påverka utvecklingsländer

Stockholm
Robotjobb kan även påverka utvecklingsländer

Många jobb kan försvinna som en följd av ökad automatisering i industrialiserade länder. Men även utvecklingsländerna riskerar att tappa arbetstillfällen som en följd av utvecklingen, enligt en ny FN-rapport.

http://www.dn.se/ekonomi/robotjobb-kan-aven-paverka-utvecklingslander/

Read More!
  • Brexit kan påverka svensk export
  • Även tullar och krångliga regler stör handeln
  • Jas Gripen till Schweiz även vid ett ”nej”?
  • Har även GTA blivit äldre?
Robotjobb kan även påverka utvecklingsländer

även påverka Robotjobb utvecklingsländerRecent Posts

Comment for Robotjobb kan även påverka utvecklingsländerWP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in