Stora ekonomiska förluster till följd av piratkopiering

Stockholm
Stora ekonomiska förluster till följd av piratkopiering

Utebliven försäljning till följd av piratkopiering och förfalskning slår hårt mot både EU:s och Sveriges ekonomi. De kreativa näringarnas rättigheter måste respekteras, säger Henrik Pontén vid Rättighetsalliansen.

http://www.dn.se/ekonomi/stora-ekonomiska-forluster-till-foljd-av-piratkopiering/

Read More!
  • Ökat intresse för resor till Ryssland – men svårt med visum
  • Allras uppgång och fall – så gick det till
  • UD arrangerar företagsresa till diktatur
  • Fel renoveringar kan leda till bubbla
  • Hög tid att boka resa till högtiderna
Stora ekonomiska förluster till följd av piratkopiering

ekonomiska följd förluster piratkopiering stora tillRecent Posts

Comment for Stora ekonomiska förluster till följd av piratkopieringWP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in